Share

Bron: NRC 27 april 2019

‘Doodzonde dat er louter met zo’n evicence-based bril naar de opbrengsten van pionierende scholen wordt gekeken’, schrijft Willemijn de Jong in reactie op De Staat van het Onderwijs.
Een brief naar mijn hart.

In haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs (10 april 2019) spreekt de Onderwijsinspectie haar zorg uit over de groei van het aantal concepten en profielen in het basis- en voortgezet onderwijs. De bezwaren zijn niet verrassend: kwaliteitsbeheersing, meetbaarheid en meerkosten.
De Jong constateert in haar brief echter terecht dat het bestaande onderwijssysteem de taaie onderwijsvraagstukken van deze tijd niet heeft kunnen keren. Sterker nog, ik denk zelfs dathet huidige systeem met haar eenzijdige nadruk op resultaten, controle en kostenbeheersing hoofdverantwoordelijke voor de zorglijke toestand van de sector. Een frisse wind om het tij te keren is hoognodig. Dus pas op de plaats met die cijfermatige benadering. Expert-based komt immers voor evidence-based: de wetenschap loopt per definitie achter de praktijk aan. Geef ze ruim baan die pionierende scholen en leraren, onze onderwijsexperts bij uitstek!

[mk_image src=”http://raakvlakraakt.com/wp-content/uploads/2019/04/screenshot_20190515-104946.jpg” image_size=”full” lightbox=”true” align=”right”]
Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *